Beschut Werk

U bent hier

Beschut Werk

Beschut Werk

Wat is het?

Beschut werk is als instrument in de Participatiewet opgenomen. Het zorgt ervoor dat mensen met een beperkter arbeidsvermogen toch deel kunnen nemen aan het arbeidsproces.  De gemeente heeft opdracht om voor deze groep een passende oplossing te regelen.

Voor wie is het?

Misschien behoort u tot de groep mensen die alleen in een 'beschutte' omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Om te kunnen werken heeft u veel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Zoveel, dat een gewone werkgever dit niet kan bieden. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV. Bij UWV kunt u dan misschien een Advies Indicatie Beschut Werk krijgen. Geeft UWV een positief Advies dan kunt u hiermee naar de gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of u ook echt een indicatie beschut werk krijgt.

Beschut werk en de Haeghe Groep

De Haeghe Groep is aangewezen om voor de gemeente het totale werkgeverschap voor de beschutte werkplekken in te vullen. In maart 2016 zijn bij de gemeente Den Haag de eerste mensen in dienst genomen met een indicatie voor beschut werk. Ze zijn daarmee verzekerd van werk, loon en zorgvuldige begeleiding. Verder krijgen ze net als iedere ambtenaar, de gelegenheid en ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Jacqueline vertelt welke kansen het beschut werken bij de Haeghe Groep haar biedt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Participatiewet? Kijk op de pagina Participatiewet of neem contact met ons op 070 353 56 98 of vul het contactformulier in.

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend