schoonmaakster haeghe groep veegt de vloer in het kader van de Participatiewet. Op de achtergrond de balie van een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant.

Bedrijven en de Participatiewet

Onze meerwaarde

  • Invulling banenafspraak
  • Wij nemen zorg uit handen
  • Diversiteit aan mogelijkheden
  • Afgestemd op uw bedrijf

U bent hier

Bedrijven en de Participatiewet

Bedrijven en de Participatiewet

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt:

  • de Wet werk en bijstand (Wwb) 
  • de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  • een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Doel Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om iedereen aan het werk te krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Het liefst bij een reguliere werkgever. Daarom stimuleren gemeenten werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Mensen met een arbeidsbeperking die niet werken, maken samen met UWV (Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen) een plan om werk te vinden. Ook bekijkt UWV welke hulp hiervoor nodig is. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, vervoer of begeleiding. Als iemand die werk zoekt het minimumloon niet kan verdienen, kan de gemeente aan de werkgever een deel van de kosten betalen. Dat heet loonkostensubsidie. Dit maakt het mogelijk dat iemand toch het minimumloon ontvangt. De ondersteuning die geboden wordt, is altijd maatwerk.

Banenafspraak

Bedrijfsleven en overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen (25.000 bij de overheid en 100.000 in het bedrijfsleven). Deze banenafspraak is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Om die banenafspraak te realiseren moeten bedrijven met meer dan 25 werknemers, een percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Hierbij telt een dienstverband van 25,5 uur of meer per week, als één baan. Als de afspraken niet worden gehaald en het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, wordt een quotumregeling of quotumheffing geactiveerd. Voor elke niet ingevulde baan kan er dan een boete van € 5000,= opgelegd worden, in de vorm van een opslag op de basispremie WAO/WIA.

Haeghe Groep en de Participatiewet

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn overheid en bedrijfsleven verplicht om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarvoor kunt u terecht bij het Werkgeversservicepunt maar ook bij  de Haeghe Groep. U kunt bijvoorbeeld medewerkers van de Haeghe Groep waar u goede ervaringen mee heeft, een aanbod doen voor een dienstverband. 

Participanten Rijksoverheid

De Rijksoverheid huurt een deel van haar participanten in bij de Haeghe Groep. Wij zijn trots dat wij per 1 juli 2017 hiervoor de aanbesteding gegund kregen.
Lees meer over plaatsing en begeleiding van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid op de pagina participanten Rijksoverheid.

Benieuwd naar wat de Haeghe Groep voor u kan doen?

Neem contact met ons op 070 353 56 98 of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend