Medewerker Haeghe Groep archiveert een papieren dossier in een dossierkast. Op de grond liggen enkele stapels dossiers voor het archief.

Ik zoek werk

Onze meerwaarde

  • Beschut werken
  • Samenwerking met diverse partners
  • Stageplaatsen voor VSO en PrO
  • Ervaren werkgever

U bent hier

Ik zoek werk

Ik zoek werk

De Haeghe Groep is het sociale werkbedrijf van de gemeente Den Haag. En de ervaren werkgever voor mensen met een (al dan niet tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt.    
Bent u op zoek naar werk? Op deze pagina leest u of u in aanmerking komt voor een baan bij de Haeghe Groep.

Werknemers bij de Haeghe Groep

Bij de Haeghe Groep werken mensen met en zonder loonbetaling.

  • Bent u na 2014 uw Wsw baan kwijt geraakt en wilt u weer werken (in de Wsw) ? Dan kunt u contact opnemen met de Haeghe Groep. 
  • Denkt u dat u een kandidaat voor Nieuw Beschut Werken (NBW) bent? Dan kunt u zich aanmelden via het UWV. U mag ook eerst bellen met het Werkgeversservicepunt.
  • Heeft u een bijstandsuitkering of geen uitkering? Meldt u dan bij het Werkgeversservicepunt.
  • Zit u op een school voor VSO/PrO  (Voortgezet Speciaal Onderwijs/Praktijk Onderwijs)? Neem dan contact op met uw studiebegeleider of mentor op school. Zij weten de weg!
  • Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wia, oud Wao, Wajong etc.)? Meldt u dan bij uw uitkeringsinstantie.

De Haeghe Groep kan re-integratie en werkervaringstrajecten aanbieden. Dit in opdracht en tegen betaling. Meer informatie hierover is te lezen bij de dienst Re-integratie dienstverlening.

Werk bij de Haeghe Groep

Op de pagina Diensten en Producten staat beschreven welke werkzaamheden de Haeghe Groep uitvoert.

Werken als ambtenaar

Een actueel vacature-overzicht voor ambtenaren/beambten is te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Solliciteren op genoemde functies is alleen mogelijk via de hierin genoemde sollictatieprocedure.

René Bruggeling, teammanager bij de Haeghe Groep vertelt hieronder over zijn werk bij de Haeghe Groep. 

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op via 070 - 353 56 98 of stel uw vraag via het contactformulier

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend