Haeghe Groep en Dunea trekken gezamenlijk op

U bent hier

Haeghe Groep en Dunea trekken gezamenlijk op

Drinkwaterbedrijf Dunea en de Haeghe Groep werken sinds kort nauwer samen. De beide organisaties ondertekenden hiervoor begin dit jaar een intentieverklaring. 'Zo willen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans bieden op passend werk', vertelt Wim Drossaert, algemeen directeur bij Dunea.

Hoe ontstond het idee om de participatiegedachte een structurelere vorm te geven?

'Nog niet zo lang geleden werkte bij Dunea een jongen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na anderhalf jaar liep zijn contract af en werd er afscheid van hem genomen. Dat leverde een ontroerende brief van zijn moeder op. Zij kon niet begrijpen waarom het contract niet was verlengd. Het verhaal van onze kant was mij onbekend. Ik werkte hier namelijk pas net. Daarom wilde ik weten wat er was gebeurd.'

'De begeleiding vanuit Dunea had te veel moeite gekost, bleek niet veel later. Onze medewerkers kwamen daardoor niet meer toe aan hun eigen werk. Dat lag niet aan die jongen of de betreffende collega’s, maar aan het ontbreken van een goede aanpak en ondersteuning. Ik raakte enigszins teleurgesteld in hoe we dit als organisatie aanpakten. Zeker omdat Dunea van oudsher een sociaal bedrijf is met veel werkzaamheden die goed aansluiten bij deze doelgroep. Dat triggerde mij om dit beter in te vullen.'

Hoe kwamen jullie bij de Haeghe Groep terecht?

'Heel toevallig eigenlijk. Bij een netwerkbijeenkomst raakte ik in gesprek met de directeur van de Haeghe Groep. Ik werd uitgenodigd voor een bezoek aan de hoofdlocatie. Dat pakte goed uit. De verscheidenheid aan activiteiten en de professionele opzet verbaasden me in positieve zin. Daarbij werd ik geraakt door de goede sfeer en het enthousiasme van de medewerkers. Hier moeten we wat mee, was mijn gedachte.'

En daaruit is de intentieverklaring voortgekomen?

'Dat klopt. Juist door die eerder genoemde ervaring was er de wens iets blijvends neer te zetten. Iets waarbij beide partijen een inspanning leveren en samen optrekken. In de intentieverklaring zijn hiervoor verschillende afspraken vastgelegd. Zo krijgen onze medewerkers een cursus bij de Haeghe Groep om hun nieuwe collega beter kunnen begeleiden. Ook geeft de Haeghe Groep ons advies voor het maken van beleid.'

Inmiddels werken er twee medewerkers van de Haeghe Groep bij Dunea. Hoe bevalt dat?

'Heel goed. Eén van hen zit bij de facilitaire dienst, de ander in het duinbeheer. Beiden hebben het erg naar hun zin. In het begin liepen ze vooral mee, maar inmiddels gaan ze steeds zelfstandiger te werk. Bovendien zijn onze mensen enthousiast. Omdat de nieuwe medewerker gekoppeld wordt aan een groep collega’s in plaats van één iemand, ervaren zij de begeleiding niet meer als ballast.'

Smaakt dit naar meer?

'Absoluut. Dunea is voornemens om meer mensen van de Haeghe Groep in dienst te nemen. Maar dat doen we wel geleidelijk aan. In eerste instantie willen vooral laten zien dat deze aanpak werkt. Alleen zo ontstaat er breed draagvlak binnen onze organisatie en dat is essentieel voor het laten slagen van deze participatievorm op de lange termijn.'

Wat is in algemene zin de sleutel tot succes, denkt u?

'Het belangrijkste is om de toegevoegde waarde in beeld te krijgen, voor jouw bedrijf en de medewerker zelf. Wat Dunea betreft willen we iemand écht laten participeren en de mogelijkheid bieden om door te groeien richting een volwaardige kracht. Daardoor kan diegene ook de waardering krijgen voor het geleverde werk. Als de toegevoegde waarde helder is, dan hoeft de participatiegedachte volgens mij helemaal geen vraag meer te zijn. Want uiteindelijk zit in ieder van ons een sociaal hart.'

Directeur van drinkwaterbedrijf Dunea tapt water in een bekertje

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend