Jaarverslag Haeghe Groep 2018

U bent hier

Jaarverslag Haeghe Groep 2018

Het jaarverslag 2018 van de Haeghe Groep is klaar!
Het boekwerk geeft weer een mooi beeld van het afgelopen jaar. De Haeghe Groep wist de solide bedrijfsvoering in 2018 voort te zetten en het rendement steeg opnieuw.

In dit jaarverslag komt onder meer wethouder Bert van Alphen aan het woord. Die steekt de medewerkers van de Haeghe Groep nog eens een hart onder de riem. Verder schenkt het jaarverslag aandacht aan tal van bijzonderheden van vorig jaar. Zoals de hoge score van het MBO (het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek), de professionalisering van de BHV en de overdracht van de Zilverstraat 95.
Verder gaat het jaarverslag dieper in op de vorming van het gemeentelijk werkbedrijf. Zo wordt teruggekeken op de start van Jeroen van der Geest als directeur van de Tijdelijke Organisatie GWB, evenals de vorming van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR).
De fotografie maakt op een beeldende wijze duidelijk dat we op weg zijn naar het nieuwe gemeentelijk werkbedrijf. Een haltepaal van de HTM voor de ‘buslijn 2020 naar het gemeentelijk werkbedrijf’ vormde hiervoor een passend attribuut.

Kortom, het jaarverslag geeft weer een mooie terugblik op het afgelopen jaar. 

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend