Ondersteunende regelingen

U bent hier

Ondersteunende regelingen

Ondersteunende regelingen

Als u iemand van de Haeghe Groep zelf in dienst wilt nemen, kunnen wij u op veel manieren helpen.

·Professionele begeleiding:
De Haeghe Groep heeft vakkundige en professionele functionarissen in dienst die expert zijn in (job)coaching, training en case-management. De medewerker die u in dienst wilt nemen wordt begeleid op uw werkvloer. U als werkgever en/of uw vaste medewerkers krijgen begeleiding in het optimaal benutten van zijn of haar kwaliteiten en talenten.
·Financiële regelingen:
Wanneer u als werkgever iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, betekent dat soms ook dat u extra risico's loopt. Vanuit het Rijk en de gemeente Den Haag zijn er daarom diverse regelingen om die extra risico's af te dekken. Dit varieert van een proefplaatsing en/of loonkostensubsidie tot en met het overnemen van het risico bij langdurige ziekte van de werknemer. Het Werkgeversservicepunt Den Haag (WSP) heeft veel kennis op dit punt. De Haeghe Groep werkt met het WSP en u samen om tot de beste oplossingen te komen.
·Werkplekvoorzieningen:
Misschien moet u voor uw medewerker met een arbeidsbeperking het werk en/of de werkplek aanpassen. Wij kunnen u adviseren m.b.t. eenvoudige aanpassingen en hulpmiddelen om het werk te kunnen uitvoeren.  UWV kan u helpen via een bedrijfsadvies. Voor meer informatie en bedrijfsadvies kunt u terecht bij het Werkgeversservicepunt Den Haag of het landelijk Werkgeversservicepunt.
·Werving en selectie:
Het succes van elk bedrijf staat of valt bij de bekwaamheid van de medewerkers, hun inzet en hun vermogen tot samenwerking. Wilt u 'De Juiste Persoon op de Juiste Plek?' De Haeghe Groep maakt de match tussen uw werk en de kandidaat. Wij nemen hiermee ook een deel werving, selectie en beoordeling uit handen.
·Functiecreatie:
Bij functiecreatie worden eenvoudige taken uit functies gehaald en samengevoegd tot een nieuwe functie. De nieuwe functie past bij een lager gekwalificeerde medewerker en hoger gekwalificeerd personeel wordt ontlast van eenvoudige werkzaamheden. Zij kunnen zich richten op de taken waar ze voor opgeleid zijn. De Haeghe Groep denkt met u mee welke werkzaamheden op deze manier uit handen genomen kunnen worden van uw medewerkers.

Heeft u vragen?

Genoemde regelingen maken wellicht de stap om een medewerker van de Haeghe Groep in dienst te nemen kleiner. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten welke mogelijkheden er voor u zijn. En wat het beste past in uw bedrijf. Neem voor een advies op maat contact met ons op. Of vul het contactformulier in.

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend