Medewerker zit achter een stapel papier en heeft een kleine stapel papier in haar handen waar ze iets in zoekt

Re-integratie dienstverlening

Onze meerwaarde

 • Zorg wordt uit handen genomen
 • Op maat gesneden trajecten
 • Vele werkervaringsplekken 
 • Professionele begeleiding

U bent hier

Re-integratie dienstverlening

Re-integratie dienstverlening

Heeft u, of bemiddelt u, werknemers die lange tijd uit het arbeidsproces zijn? Of heeft u werknemers die niet meer terug kunnen keren in hun eigen werkzaamheden en kunt u geen alternatieven bieden? Werkhervatting lijkt verder weg dan ooit. Re-integratie in de vorm van een werkervaringsplek bij de Haeghe Groep is dan de oplossing. De Haeghe Groep biedt de werknemer en werkgever een perspectief en een andere kijk op werk.

Besparing van energie en geld

Werknemers die langere tijd uit het arbeidsproces zijn, staan vaak onder forse druk om het werk te hervatten. Bovendien kost deze situatie de werkgever veel hoofdbrekens en geld. De Haeghe Groep biedt werkervarings- plekken aan re-integratiebedrijven, arbo- diensten, werkgevers en overheden in de regio Haaglanden.

Werkervaringsplek en begeleiding op één plaats

De Haeghe Groep heeft de focus op mogelijkheden en ontwikkeling van de medewerker. De arbeidsdeskundige van de Haeghe Groep start met een gesprek met de opdrachtgever. Daarna nodigt hij de werknemer uit om samen te kijken naar een passende werkervaringsplek, rekening houdend met belasting en belastbaarheid. De Haeghe Groep heeft een diversiteit aan arbeidservaringsplekken. Van groenvoorziening tot administratief werk, van catering tot beveiliging en productiewerkzaamheden. De teammanagers bieden begeleiding in de dagelijkse praktijk en zijn ervaren in het omgaan met mensen met een beperking of een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds wordt gekeken naar verdere mogelijkheden, ontwikkeling en urenopbouw. Ervaring leert ons dat veel werknemers terugkeren naar hun werkgever of de stap naar alternatief werk beter accepteren en sneller maken.

Werkervaringsplek mét arbeidsdeskundige ondersteuning

De Haeghe Groep biedt ook trajecten aan met inzet van arbeidsdeskundigen, zo wordt het gehele re-integratietraject u uit handen genomen. Arbeidsdeskundigen zijn beschikbaar voor werkplekaanpassingen en onderhouden de contacten met de opdrachtgever en werknemer. De opdrachtgever ontvangt tussentijdse rapportages en een eindrapportage. Daarin staat duidelijk welke ontwikkeling en leerdoelen zijn bereikt. En of iemand in staat is om te werken, en zo ja in welke mate. Mocht er sprake zijn van een dusdanige beperking dat ‘beschut werken’ de beste optie lijkt, dan kan de Haeghe Groep de aanvraag bij het UWV voor u verzorgen en soms ook het werkgeverschap op zich nemen.

Als sociaal zakelijk partner maakt de Haeghe Groep het u mogelijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Prijzen 2019 re-integratie dienstverlening

Werkervaringsplek (voor minimaal 3 maanden)
Inclusief:

 • intake
 • plaatsing
 • afstemming met het re-integratiebedrijf           € 200,-  per maand

Re-integratietrajecten
Oriëntatieperiode (3 maanden)
Inclusief:

 • werkervaringsplek
 • intake
 • (her)plaatsing
 • afstemming met de werkgever
 • 5 consulten
 • 1 tussenrapportage
 • eindrapportage                                                   € 1.575,-

Compact traject (6 maanden)
Inclusief:

 • werkervaringsplek
 • intake
 • (her)plaatsing
 • afstemming met de werkgever
 • 10 consulten
 • 2 tussenrapportages
 • eindrapportage                                                  € 2.430,-

Standaard traject (9 maanden)
Inclusief:

 • werkervaringsplek
 • intake
 • (her)plaatsing
 • afstemming met de werkgever
 • 15 consulten
 • 3 tussenrapportages
 • eindrapportage                                                  € 3.510,-

Compleet traject (12 maanden)
Inclusief:

 • werkervaringsplek
 • intake
 • (her)plaatsing
 • afstemming met de werkgever
 • 20 consulten
 • 4 tussenrapportages
 • eindrapportage                                                  € 4.600,-   

Re-integratieplek nodig voor uw medewerkers?

Het is goed mogelijk dat wij u kunnen helpen! Bel vandaag nog met de Haeghe Groep 070 353 56 98 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.

 

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend