VSO en PrO

U bent hier

VSO en PrO

VSO en PrO

Wat is het?

VSO en PrO (Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijk Onderwijs) zijn speciale onderwijsvormen. Bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen. Het betreft leerlingen voor wie het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) te hoog gegrepen is.

Via stages, theorie-en praktijkvakken worden leerlingen op weg geholpen naar werk en/of naar werk en aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is er ook op gericht de leerlingen competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van onder andere wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding.

VSO en PrO en de Haeghe Groep

De Haeghe Groep kan een belangrijke rol spelen in het begeleiden van jongeren naar werk. Gedurende de schoolperiode biedt de Haeghe Groep een ideale stageplek voor leerlingen. Tijdens de stageperiode beoordelen de school en de Haeghe Groep samen hoe het in de praktijk gaat. Of een leerling dus de mogelijkheid heeft om te werken met zijn of haar ziekte of handicap. Na de schoolperiode kan de leerling eventueel aanspraak maken op een beschutte werkplek bij de Haeghe Groep. Hiervoor moet de leerling wel de indicatie voor een beschutte werkplek hebben gekregen. 
Bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kunt u een Advies Indicatie Beschut Werk aanvragen. Geeft UWV een positief advies dan kunt u hiermee naar de gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of u ook echt een indicatie beschut werk krijgt.Kandidaten die zich zo positief hebben ontwikkeld dat ze niet zijn aangewezen op beschut werk kunnen een beroep doen op het Werkgeversservicepunt (WSP) van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.  

 

De Loopplank

In 2018 is het project De Loopplank van start gegaan. Met het project helpt de Haeghe Groep leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (Vso) en praktijkonderwijs (PrO) aansluitend aan hun schooltijd met een passende vervolgstap, wanneer ze daarin niet op eigen kracht slagen. Bij de Haeghe Groep kunnen deze jongeren in dat geval praktijkervaring opdoen. De Haeghe Groep wil daarbij nauwer aansluiten bij de wervraag van lokale werkgevers.
Gedurende een pilot-periode van twee jaar wordt op een beperkt aantal afdelingen van de Haeghe Groep een aanpak ontwikkeld en getoetst. Deze is gericht op het realiseren van een duurzame baan voor de leerlingen (en ex-leerlingen, want ook jonge medewerkers met een beschutte baan kunnen deelnemen aan de pilot). Ze worden getraind in werkprocessen die de kans op een duurzame baan vergroten. Is de aanpak succesvol, dan wordt deze ook bij de andere afdelingen van de Haeghe Groep ingevoerd. De resultaten worden gedeeld met de leden van de branche-organisatie Cedris. Het ontwikkelen van dit concept, het onderzoek naar de effectiviteit daarvan en de presentatie van de resultaten aan derden, worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF-Sits).

Manuela is via een leerwerktraject aan het werk gekomen. De samenwerking tussen WSP en de Haeghe Groep komt zo optimaal tot zijn recht.

Tim maakt, via de Loopplank kennis met de Haeghe Groep

Wilt u meer weten?

Bent u als school geïnteresseerd in wat de Haeghe Groep kan bieden aan uw leerlingen? Wilt u als ouder graag weten wat de mogelijkheden zijn voor uw zoon of dochter? Neem contact met ons op 070 353 56 98 of vul het contactformulier in.

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend