Wet Werk en Bijstand (oud)

U bent hier

Wet Werk en Bijstand (oud)

Wet Werk en Bijstand (oud)

Wat is de Wet werk en bijstand?

Bijstandsuitkeringen werden voor 1 januari 2015 uitgekeerd vanuit de Wet Werk en Bijstand (Wwb). Nu gebeurt dit vanuit de Participatiewet. Als u niet kunt voorzien in uw eigen levensonderhoud, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen via de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (dSZW) van de gemeente Den Haag.  

Voor wie is het?

Een bijstandsuitkering is voor mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Dat wil zeggen dat er geen geld is voor eten, drinken, kleding, woonlasten en ziektekosten.

Bijstand en de Haeghe Groep

Kandidaten van de dSZW die niet direct via een project of vacature aan het werk kunnen komen, kunnen op een zogenaamde 'Brugplek' worden geplaatst bij de Haeghe Groep. Op deze Brugplek kunt u wennen aan het arbeidsritme. Ook versterkt u hier de algemene werknemersvaardigheden. Hierbij kunt u denken aan: op tijd komen, samenwerken en het beheersen van de Nederlandse taal. Maar ook het goed kunnen combineren van werk en privé en het kunnen omgaan met geld zijn leerpunten. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

U werkt met behoud van uitkering en u kunt overal geplaatst worden bij de Haeghe Groep. Waar u terecht komt hangt af van de mate van uw ontwikkeling en eventuele beperkingen die u heeft. Maar ook op welke afdeling er het meest behoefte is aan medewerkers. Het traject duurt maximaal zes maanden en minimaal één dag. Als u een betaalde baan heeft gevonden, stopt het traject direct.  

Vragen?

Ga naar de website van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag. Of bel met het Klantcontactcentrum van het Werkgeversservicepunt 070 353 75 00.

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend