Haeghe Groep en ESF subsidie

U bent hier

Haeghe Groep en ESF subsidie

Haeghe Groep en ESF subsidie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verstrekt de subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF subsidie). Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van de subsidie gebruik maken. Het doel is om mensen langer en productief aan het werk te houden. Ook wordt ingezet op leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Het ESF-thema Actieve Inclusie (ESF 2014 - 2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

Projecten ESF subsidie bij de Haeghe Groep

Sociale inclusie heeft gemeentelijke prioriteit.
Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) worden daarom aansluitend aan hun schooltijd geholpen met een passende vervolgstap, wanneer ze daarin niet op eigen kracht slagen. Bij de Haeghe Groep kunnen deze jongeren in dat geval praktijkervaring opdoen.

Anders dan voorheen wil de Haeghe Groep daarbij nauwer aansluiten bij de vraag van lokale werkgevers. Gedurende een pilot-periode van 2 jaar wordt op een beperkt aantal afdelingen van de Haeghe Groep een aanpak ontwikkeld en getoetst. Deze is gericht op het realiseren van een duurzame baan voor de leerlingen (en ex-leerlingen, want ook jonge medewerkers met een beschutte baan kunnen deelnemen aan de pilot). Ze worden getraind in werkprocessen die de kans op een duurzame baan vergroten. Dat betekent dat de trainingsmethoden moeten worden aangepast en dat de werkgevers nauwer bij het ontwikkeltraject van de jongere worden betrokken.
De slagingskans is het grootst als de training ook aansluit bij de talenten van de jongeren. Is de aanpak succesvol, dan wordt deze ook bij de andere afdelingen van de Haeghe Groep uitgevoerd. De resultaten worden gedeeld met de leden van de brancheorganisatie Cedris. Het ontwikkelen van dit concept, het onderzoek naar de effectiviteit daarvan en de presentatie van de resultaten aan derden, worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF-Sits).

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend